Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) worden ingewonnen, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Gegevens die u in het kader van een aanvraag verstrekt, worden alleen bij ons opgeslagen voor het behandelen van uw aanvraag en voor het geval er vervolgvragen zijn. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door. 

De toezichthouder voor gegevensbescherming is Frank Espenhain, Arconda Systems AG, Hamburg, Duitsland, Tel. +49 40 823158-15, f.espenhain(at)arconda.ag.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder hiervan is Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter van tevoren afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere deelnemende staten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. In opdracht van de gebruiker van deze website zal Google deze informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de activiteit op de site samen te stellen en om andere diensten aan de gebruiker van de website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en internet. Het middels Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen d.m.v. de juiste instelling van uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website voor de volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt de registratie van de door cookies aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google bovendien voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies

Aqua free GmbH gebruikt gedeeltelijk cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door Aqua free GmbH gebruikte cookies zijn zogenaamde 'session cookies'. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw terminal totdat u ze zelf wist. Dankzij deze cookies zijn wij in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

Vanzelfsprekend kan de website van Aqua free GmbH ook zonder cookies worden geraadpleegd. In de browserinstellingen kunt u het aanmaken van cookies voor afzonderlijke gevallen of algemeen uitsluiten. Wanneer cookies door uw browser niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Informatie

Als gebruiker van de website van Aqua free hebt u het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen gegevens te ontvangen. Bovendien kunt u eisen dat onjuiste informatie wordt gecorrigeerd resp. dat niet-toegestane gegevens worden gewist. Bij vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met Aqua free GmbH.