Schoon water helpt. Wij helpen met innovatieve membraantechnologie.

Wassen is waardigheid.

Het verhaal erachter: onze collega van de boekhouding hoorde over een project, sprak erover met de baas en met een collega van de buitendienst die verantwoordelijk is voor niet-medische zaken. Deze nam contact op met de initiatiefnemers van GoBanyo en plaatste onze steriele filters in de douchebus.

De eenvoudige toegang tot schoon water is een basisbehoefte, die ook hier niet altijd voor iedereen in dezelfde mate voorhanden is. De startup GoBanyo wil hier verandering in brengen en heeft een mobiele douchebus gebracht, waarin daklozen kunnen douchen.

Wij van Aqua free ondersteunen de makers van GoBanyo en de douchebussen met advies en filtertechnologie. De innovatieve membraantechnologie van onze waterfilterproducten zorgt ervoor dat de waterhygiëne constant op een hoog niveau wordt gehouden. Veilig drinkwater van de beste kwaliteit: Gegarandeerd!

Een internationaal idee? Tot dusver zijn er door verschillende organisaties mobiele douchebussen gerealiseerd in Parijs, Athene en Berlijn.

www.gobanyo.org