Speciale hygiënewensen vragen om een oplossing op maat

Voor een groot aantal omgevingen en toepassingen zijn geen standaardoplossingen beschikbaar om direct aan specifieke hygiëne-eisen te voldoen. En heeft zich in het drinkwatersysteem eenmaal een biofilm ontwikkeld, dan vormt die een ideale voedingsbodem voor ziekteverwekkende bacteriën.

Met de ervaring en expertise van haar ontwikkelingsteam op het gebied van microbiologie, membraanproductie, filtratietechnieken, technische performance, materialen en aanpassingen, kan Aqua free met succes aansluiten bij de door u gestelde projecteisen. Aqua free levert voor elke klant technische oplossingen op maat die geschikt zijn voor de meest uiteenlopende omgevingen.

Heel anders zijn de eisen die aan de slagerijafdelingen van grote supermarktketens worden gesteld. De speciale reinigingsapparaten die daar worden gebruikt, zijn aangesloten op het drinkwatersysteem van de supermarkt. De aanwezige ziekteverwekkende bacteriën kunnen in contact komen met de oppervlakken waarop bijvoorbeeld vlees wordt verwerkt. Om dit te voorkomen, ontwikkelden wij een filtersysteem voor het reinigingsapparaat. 

Drankwagens op evenementen en feesten worden meestal via brandkranen van water voorzien en vaak worden de drankwagens op ‘fantasievolle’ wijze met slangkoppelingen aangesloten. Naast de brandkranen zijn het ook de verschillende slangen en koppelstukken waarlangs zich bacteriën in het water kunnen verplaatsen. Speciale waterfilters, gemonteerd in de toevoer naar de drankwagens, houden het water veilig. 

Ook voor u ontwikkelen wij graag een oplossing op maat. Neem voor meer informatie contact met ons op.