Certificaat BRL K 14010

Onze producten AS SHOWER én AS SHOWER comfort het certificaat BRL-K 14010 deel 1, van Kiwa hebben gekregen.

Aqua free is vanzelfsprekend verheugd om u dit kenbaar te maken. Wij zien dit certificaat dan ook als een extra bevestiging op de door ons huis geleverde kwaliteit als specialist voor waterhygiëne. In dit kader willen wij onderstrepen dat Aqua free het tijdelijk gebruik van filterproducten op het gebruikspunt als onderdeel van een legionella beheersplan propageert. Deze zienswijze staat niet expliciet in de huidige certificeringsvoorwaarden vermeld, maar is onlosmakelijk verbonden met onze visie op waterhygiëne. Een visie die onderschreven wordt door talloze hygiënisten en professionals in de waterindustrie en die gestaafd wordt aan onze jarenlange ervaring en validaties van filterproducten in de medische sector.

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk kennismaken? Aarzelt u niet en bel of mail gerust. Vanzelfsprekend staan we u graag te woord.