Publicaties


Drinkwater - hoge waterkwaliteit vereist in heel Europa

Dankzij de EU-richtlijn van 1998 is de waterkwaliteit in Europa in de meeste landen zeer goed. De Europese Commissie schat echter dat er nog steeds 23 miljoen Europeanen zijn die geen toegang hebben tot basis watervoorziening.1 Vooral op het platteland hebben veel inwoners geen wateraansluiting. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) schat dat in Europa elke dag 14 mensen sterven aan diarree als gevolg van onvoldoende water en sanitaire voorzieningen.² Dat betekent enerzijds dat de basiszorg moet worden gegarandeerd en anderzijds dat de kwaliteitsnormen in de landen op hetzelfde niveau moeten worden gebracht.

Daarom is de Europese Commissie momenteel bezig de bestaande wettelijke bepalingen te herzien en aan te passen aan de huidige omstandigheden.³ De essentiële kwaliteitsnormen voor microbiologische en chemische parameters van de drinkwaterrichtlijn zijn sinds 1998 niet meer geactualiseerd en weerspiegelen niet volledig de wetenschappelijke vooruitgang en betere risicobeoordelingen, alsmede veranderingen in gedrag en milieudruk.4

 

 

Het doel is ervoor te zorgen dat alle EU-burgers toegang hebben tot drinkwater van hoge kwaliteit.

 

 

Het doel is ervoor te zorgen dat alle EU-burgers toegang hebben tot drinkwater van hoge kwaliteit. Een belangrijk punt is het verbeteren van de waterkwaliteit door nieuwe en opkomende stoffen (zoals legionella en chloraat) toe te voegen aan de lijst van criteria voor het bepalen van de waterveiligheid. Het heeft ook tot doel de positie van de consument te versterken door van de waterbedrijven te eisen dat zij gedetailleerde informatie over waterkwaliteit, verbruik en kostenstructuur verstrekken.

Door het gebruik van leidingwater als drinkwater op te voeren, hoopt men in heel Europa 600 miljoen euro te besparen in huishoudens, en ook het plastic afval zou massaal kunnen worden verminderd.1 Bovendien moeten de gezondheidsrisico's verbonden aan onzuiver drinkwater duurzaam worden verminderd.

 

 

1europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_de.htm 
2www.euro.who.int/de/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/news/news/2018/3/safe-drinking-water-in-europe 
3ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html 
4ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/SWD_2016_428_F1_de.pdf