Advisering waterhygiëne

De betekenis van hygiëne en waterhygiëne wordt in deze tijd van multiresistente bacteriën en antibioticaresistentie steeds belangrijker. Waterhygiëne is een cruciaal onderdeel van een consequent en consistent hygiëneconcept in het ziekenhuis. Vanwege de vele parameters van het eigen leidingnet in het ziekenhuis (temperaturen, materialen, ouderdom van de leidingen, stagnatie, leidingen met stilstaand water, etc.) wijkt de kwaliteit van het drinkwater vaak af van de oorspronkelijke, bij het aanleveringspunt geleverde kwaliteit van het drinkwater. Periodieke monsternames zijn voorgeschreven om de transparantie betreffende de kwaliteit van het gebruikte drinkwater te behouden. RKI-richtlijnen geven met de wet overeenkomende aanbevelingen met betrekking tot hygiënische preventievoorschriften in het ziekenhuis.

Niet alleen waterkranen, douches, endoscopen (bij niet-deskundige sterilisatie) tandheelkundige en KNO-units zijn bronnen voor nosocomiale infecties veroorzaakt door waterbacteriën. Dit geldt ook decentrale doseerapparaten voor desinfectiemiddelen en de waterafvoer van wastafels (sifon). Vooral immunosuppressieve patiënten en patiënten met een lage weerstand lopen gevaar.

In het geval van een slechte waterkwaliteit (belasting met facultatief pathogene bacteriën) is het gebruik van steriele filters een probaat en door de gezondheidsorganisaties erkend middel om de bescherming van de patiënt te waarborgen tot de leidingproblemen zijn verholpen. Zelfs „goede“ watermonsters geven geen garantie voor een consistente veiligheid. In de leidingen kan een biofilm aanwezig zijn. Wanneer deze „loslaat“, kan er een plotseling verhoogde bacterieconcentratie ontstaan.

Download de brochure Biofilm

Ons serviceaanbod